September 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
30 August 2020 31 August 2020 1 September 2020 2 September 2020 3 September 2020

Category: CollectesCollecte d'ordures

Category: CollectesCollecte des matières recyclables

4 September 2020 5 September 2020
6 September 2020 7 September 2020 8 September 2020 9 September 2020 10 September 2020

Category: CollectesCollecte d'ordures

Category: CollectesCollecte des matières recyclables

11 September 2020 12 September 2020
13 September 2020 14 September 2020 15 September 2020 16 September 2020 17 September 2020

Category: CollectesCollecte d'ordures

Category: CollectesCollecte des matières recyclables

18 September 2020 19 September 2020
20 September 2020 21 September 2020 22 September 2020 23 September 2020 24 September 2020

Category: CollectesCollecte d'ordures

Category: CollectesCollecte des matières recyclables

25 September 2020 26 September 2020
27 September 2020 28 September 2020 29 September 2020 30 September 2020 1 October 2020

Category: CollectesCollecte d'ordures

2 October 2020 3 October 2020

Return to calendar